top of page

History / Leven

Rene Auwerx was born on September 15th, 1928 in Diepenbeek, Belgium. He was the fifth of six children born in a farming family. He grew up in Diepenbeek and became a teacher in a boys’ primary school in his home village. He also worked as a volunteer for the group Campina, which organized cultural activities (drama, music, library,..) in his hometown. He married Maria Gilissen, a pre-school teacher, who was one of the first laywomen to work in the county of Limburg. They had one son, Johan, born in 1958. 

Rene was an extrovert person and had many hobbies: trumpet, drama, fishing and singing in a choir. He picked up drawing and painting when he was about 30 years old and became part of the artistic movement “Pro Arte” in the county of Limburg. The movement debuted in the 1960’s and was characterized by a post-expressionist style that set them apart. It included several painters such as Paul Maris, Humberto Wouters (https://www.hemotech.be/belisch/pages/artists/WH.html ), and Paule Nolens (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paule_Nolens, http://www.paulenolens.be/biografie/index.htm). Rene held several exhibitions together with his friends of “Pro Arte”.

 

Over the years, however, his personal style evolved and diverged from his fellows’ to become more and more abstract. The driving motive of this evolution is unknown. What is sure, however, is that Rene kept finding his inspiration in the beauties of daily life. Markets, village fairs, terraces, people: all his paintings celebrate the small joys that warm up our lives.

 

Once retired he started painting more intensively to fill in his free time and presented his work in several galleries in Diepenbeek, Hasselt, Alken, Tongeren, and Brussels. The death of his wife, Maria, in 2002 was a terrible shock for him. She was the love of his life and a great source of inspiration for him. After she passed, Rene quit painting for a few years, before slowly picking up again. He continued painting until 2013, when it became too difficult due to his age. He passed away on March 7th in 2017.

 

 

Acknowledgements: Hannah Auwerx, Chiara Auwerx, and Johan Auwerx. 

Rene Auwerx was geboren in September 1928 als vijfde in de rij van zes kinderen in een landbouwers familie in Diepenbeek. Hij bracht zijn jeugd door in zijn geboorte dorp Diepenbeek waar hij later onderwijzer werd in de school in Lutselus. Hij was lid van de kring Campina, die het locale culturele leven (toneel, muziek, bibliotheek,..) animeerde. Hij huwde met Maria Gilissen, een van de eerste non seculiere kleuterleidsters in Limburg. Zij hadden een zoon, Johan, geboren in 1958.

Rene was een openhartig persoon vol met passies. Hij had veel hobbies, zoals zingen, trompet spelen, toneel spelen, en vissen. Hij startte met tekenen en schilderen toen hij ±30 jaar was en was een van de figuren achter de Limburgse kunstkring “Pro Arte”. Deze kunstbeweging was opgericht in de jaren 60 en was gekarakteriseerd door “post-expressionisme”. Andere schilders van Pro Arte groep waren Paul Maris, Humberto Wouters (https://www.hemotech.be/belisch/pages/artists/WH.html ), en Paule Nolens (https://nl.wikipedia.org/wiki/Paule_Nolens, http://www.paulenolens.be/biografie/index.htm). Rene hield verschillende tentoonstellingen met zijn vrienden van “Pro Arte”.

 

In de loop van de jaren evolueerde zijn stijl en werden zijn werken kleurrijker en meer abstract. De reden van deze evolutie is onklaar, maar wat duidelijk naar boven kwam was dat dat Rene zijn inspiratie putte uit de dingen van het dagelijkse leven. Markttaferelen, terrasjes, strand en zee, en mensen,… Zijn werken zetten deze kleine dingen van het leven in de verf.

 

Na zijn pensioen begon Rene meer intensief te schilderen en stelde onder andere tentoon in galerijen in Diepenbeek, Alken, Tongeren, en Brussel. Het overlijden van zijn echtgenote Maria in 2002 was een grote schok voor hem. Zij was de liefde van zijn leven en zijn grootste bron van inspiratie. Enkele jaren na haar overlijden nam hij het penseel terug op om intensief te schilderen. Hij stopte definitief in 2013, toen zijn leeftijd het schilderen moeilijk maakte voor hem. Hij stierf op 7 Maart 2017.

bottom of page