top of page

Rene Auwerx was geboren in September 1928 in een landbouwers familie in Diepenbeek. Hij was onderwijzer in de plaatselijke school en was gehuwd met Maria Gilissen, een kleuterleidster. Rene had een extroverte en uitgaande persoonlijkheid. Hij startte met tekenen en schilderen toen hij ±30 jaar was en was een van de figuren achter de Limburgse kunstkring “Pro Arte”. In de loop van de jaren evolueerde zijn stijl en werden zijn werken kleurrijker en meer abstract. Hij produceerde meer dan 1000 kunstwerken en gebruikte zowel olieverf, waterverf, Chinese inkt, sepia, en houtskool. Hij illustreerde verscheidene magazines. Rene overleed in Maart, 2017. (See more)

Rene Auwerx was born in a farming family in Diepenbeek, Belgium in 1928. He became a teacher in the boys’ primary school in his home town and married Maria Gilissen, a pre-school teacher. Rene was an extrovert person and he picked up drawing and painting when he was about 30 years old. He was a driving figure of the artistic movement “Pro Arte” in the county of Limburg. Over the years his personal style evolved and diverged from his fellows’ to become more and more abstract. He made well over 1000 works of art, ranging from oil paintings, watercolors, drawings in Chinese ink, sepia, and charcoal. He illustrated several magazines. He passed away in March 2017. (See more)

bottom of page